Webovou stránku Vám nabízí

Idee & Konstruktion CZ s. r. o.

Internet: www.idekon.cz
E-Mail: info@idekon.cz

zastoupená
společníkem - jednatelem
Jiřím Zavřelem

Komenského nám. 57
506 01 Jičín

Telefon: +420 777 112 374, E-Mail: zavrel@idekon.cz

Kontaktní místa Jičín, Mladá Boleslav, Praha
Pověřená osoba Michaela Bucharová
Telefon : +420 728 343 433, E-Mail: bucharova@idekon.cz

Rejstříkový soud
Okresní soud Hradec Králové - C 34584

IČO
03729923

DIČ podle zákona o DPH
CZ03729923

Ručení
I přes pečlivou kontrolu obsahu neručíme za obsah externích odkazů.
Za obsah stránek, na které odkazujeme, ručí výhradně jejich provozovatelé.

Design a hosting
Celková koncepce a realizace: Jiří Zavřel a Michaela Bucharová
Active24 s.r.o. zajišťuje internetovou prezentaci a je technickým poskytovatelem.
Internetová nabídka společnosti Idee & Konstruktion CZ s.r.o. je provozována v serverovém parku společnosti Active24 s.r.o.

Ochrana dat
V případě možnosti zadání osobních či obchodních údajů (emailové adresy, jména, adresy) v rámci internetové nabídky poskytuje uživatel tyto údaje výhradně dobrovolně. Využití všech nabízených služeb a jejich úhrada je povolena i bez zadání těchto údajů popř. zadáním anonymních údajů nebo pseudonymu, jestliže je to technicky možné a proveditelné. Využívání kontaktních údajů v rámci části impressum nebo srovnatelných údajů, jako např. poštovních adres, telefonních a faxových čísel a emailových adres třetími stranami k zasílání informací, které nebyly konkrétně vyžadovány, není povoleno. Právní kroky proti zasilatelům tzv. spamových emailů při porušení tohoto zákazu jsou vyhrazeny.

© 2015 Idee & Konstruktion CZ s.r.o.
Na všechny snímky, dokumenty atd. zveřejněné v internetové nabídce společnosti Idee & Konstruktion CZ s.r.o. se vztahují autorská práva společnosti Idee & Konstruktion CZ s.r.o. Stahování a tisk takto zveřejněných údajů je povoleno výhradně k osobní potřebě. Jakékoliv využívání nad tento rámec, zejména obchodní použití a šíření, není povoleno a vyžaduje písemné schválení společnosti Idee & Konstruktion CZ s.r.o.